Odpust Parafialny ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego  w Gogolewie 16 i 17 września 2017 r.

16 Września-dzień pielgrzyma.

      Tegoroczne obchody odpustowe ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego w Gogolewie, trwały dwa dni. Pierwszy dzień odpustowy w sobotę 16.09.2017r., to dzień pielgrzymów – pieszych, rowerowych, kajakowych i zmotoryzowanych. Szacunki mówią, że na odpust przybyło prawie 700 osób. Jak co roku wyszła także piesza pielgrzymka z kościoła p.w. Św. Antoniego Padewskiego z Książa Wielkopolskiego. Na miejsce przybyli również pielgrzymi na rowerach ze Śremu, Książa Wielkopolskiego, Chociczy i Solca. Autokarami dotarli także pątnicy ze Śremu i Wieszczyczyna. NOWOŚCIĄ w tym roku był spływ kajakowy rzeką Watrą z Nowego Miasta, w którym uczestniczyło prawie 90 pielgrzymów. Wszyscy opisani powyżej pątnicy zgromadzili się tłumnie nad brzegiem rzeki, aby powitać Krzyż, który przypłynął motorówkami z przystani Marina ze Śremu. W ten właśnie sposób kultywowana jest przez wiernych wielowiekowa tradycja, gdyż jak głosi legenda Krzyż trzykrotnie powracał, płynąc pod prąd Wartą właśnie ze Śremu i zatrzymywał się w zakolu rzeki. Zdarzenie to zostało przez naszych przodków odebrane jako znak od Boga i zmobilizowało ich do pobudowania właśnie w tym miejscu nowej świątyni. Według zapisów historycznych, po uderzeniu pioruna w 1777 roku spłonął poprzedni kościół, którego powstanie datowane jest na rok 1390. W przeciągu dwóch lat – w 1779 roku powstał nowy Dom Boży, który w swym kształcie, dzięki opiece parafian, przetrwał po dzień dzisiejszy. Ksiądz proboszcz Andrzej  Wujek odebrał od motorowodniaków Krzyż, który w asyście innych kapłanów i licznie przybyłych pielgrzymów, został w uroczystej procesji przeniesiony do kościoła.

      Msza odpustowa rozpoczęła się o godz. 11.00, poprzedzona refleksją z okazji 100-lecia objawień Matki Bożej Fatimskiej. Historia ta została opowiedziana w trakcie inscenizacji, zorganizowanej przez nauczycieli, w trakcie której w rolę pastuszków wcieliły się dzieci z Szkoły Podstawowej z Książa Wielkopolskiego.

     Dodatkową tegoroczną inicjatywą było wydanie dla przybyłych pielgrzymów folderu, który szczegółowo opisuje historię kościoła oraz parafialne miejsca sakralne – kapliczki i krzyże przydrożne, znajdujące się na terenie parafii.

      Po Mszy św. wszyscy pielgrzymi udali się wspólnie na biesiadę przygotowaną przez gościnnych mieszkańców Gogolewa, Świączynia i Zakrzewic, która odbyła się przy świetlicy wiejskiej, zlokalizowanej w starej szkole. Przy kawie i placku, pajdzie chleba ze smalcem oraz kiszonym ogórkiem bądź kiełbasce z grilla lub ogniska, można było miło spędzić czas, ciesząc się rozmową z innymi.

17 Września-Suma odpustowa.

       W niedzielę 17.09.2017r. zostały odprawione dwie Msze święte. Pierwsza w intencji chorych o godzinie 9.30, natomiast o godzinie 12.00 odbyła się Uroczysta Suma odpustowa z procesją eucharystyczną.

     Mszę św. odprawił ks. Ryszard Mikołajczak kapelan hospicjum, który w żarliwym kazaniu nawiązał  do znaczenia Krzyża Świętego w życiu każdego chrześcijanina. Po zakończonej Sumie odpustowej i procesji eucharystycznej, wierni z godnością oddawali hołd Jezusowi, całując Krzyż Święty.

     Ksiądz Proboszcz po sumie serdecznie podziękował wszystkim zaangażowanym parafianom  za przygotowanie kościoła na uroczystość odpustową oraz za posługę w kościele, a także za zorganizowanie wspaniałej biesiady dla licznie przybyłych pielgrzymów. Podziękowania otrzymała także:

  • Rada Duszpasterska z Książa Wielkopolskiego za pomoc przy planowaniu i organizacji odpustu;
  • przybyli na odpust kapłani za posługę dla wiernych;
  • cała obsługa liturgiczna oraz Pan organista, który wraz z chórkiem odpowiedzialny był za ubogacenie Sumy odpustowej;
  • Policja i Straż Pożarna za zabezpieczenie pielgrzymki pieszej oraz spływu kajakowego.

Ksiądz Proboszcz Andrzej Wujek nie zapomniał także o darczyńcach, dzięki wsparciu finansowemu których można było zakupić prowiant. Na końcu słowa podziękowania trafiły do licznie przybyłych pielgrzymów pieszych, rowerowych, zmotoryzowanych, a także tych którzy na uroczystości do Gogolewa dotarli szlakiem wodnym.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i serdecznie zapraszamy w przyszłym roku.


Zdjęcia z pierwszego dnia pielgrzymowania – 16 wrzesień 2017

Zdjęcia – Suma odpustowa – 17 wrzesień 2017 

 


Ekstremalnie dla Jezusa

 

                                                                                                      Ekstremalna Droga Krzyżowa 2017, rejon Śrem.

  Z piątku na sobotę 7/8.04.2017r. odbyła się Ekstremalna Droga Krzyżowa. Rozpoczęła się Mszą św. o godz. 20.00 w kościele Mądrości Bożej w Śremie. Podczas Mszy św. ks. proboszcz Mariusz Matecki poświęcił krzyże które później uczestnicy nieśli ze sobą, a w okolicznościowym słowie podkreślił uznanie dla wszystkich biorących udział w EDK, wspominając z czego tego wieczoru rezygnują, a co wybrali… „Wybraliście, ciemność, milczenie, opuszczenie, samotność, cierpienie… . Jesteście fantastyczni” – mówił ks. Mariusz. Bezpośrednio po Eucharystii każdy z uczestników otrzymał indywidualne błogosławieństwo Boże. Następnie uczestnicy wyruszyli na przygotowane trasy: Czerwoną, Śrem – Gogolewo do pokonania było 43 km, oraz Zieloną, Wieszczyczyn – Gogolewo 33 km, podczas pokonywania których czytali rozważania i rozmawiali z Bogiem. Droga nie była łatwa, prowadziła przez drogi polne, wioski, lasy. Jej początek był deszczowy, później pogoda była łagodna dla pątników. Na 2 trasy EDK z naszego Śremskiego rejonu wyruszyło: 206 uczestników. Ze Śremu: 162,  z Wieszczyczyna: 44. Udział kobiet to: 63%, natomiast mężczyźni stanowili: 37%. Najmłodszy uczestnik miał 14 lat, a najstarszy 74 lata. Celem każdego uczestnika był kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gogolewie. Po zakończonej Drodze Krzyżowej na wszystkich czekała gorąca kawa, herbata i kanapki, które zostały przygotowane przez parafian z Gogolewa. Na zakończenie EDK, ks. proboszcz Andrzej Wujek i ks. Jerzy odprawili Mszę św.

  Bóg zapłać wszystkim uczestnikom za podjęcie wyzwania i wytrwałość w dojściu do celu, kapłanom za odprawione Msze św., wiernym trwającym podczas adoracji za modlitwy w intencji uczestników, mieszkańcom Gogolewa za ciepłe przyjęcie i poczęstunek.
Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych do udziału i głębokiego przeżycia w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, rejon Śrem 2018.

Zespół Rejonowy Śrem Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.

 

 

 


Ekstremalna Droga Krzyżowa  7.04.2017

srem1

 

 

   Ogłoszenie: Rejonowego Zespołu Ekstremalnej Drogi Krzyżowej Śrem.

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA: Śrem – Gogolewo odbędzie się 7 kwietnia 2017r.

Rozpoczęcie: Mszą św. w kościele pw. Mądrości Bożej w Śremie  (Park Odlewnika) godz.20.00.

Zakończenie: Mszą św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gogolewie godz.8.00.

Pierwsza trasa Czerwona: Śrem – Gogolewo 42,2 km.

Druga trasa Zielona, na wzór EDK: Wieszczyczyn – Gogolewo 32,9 km.

Zapisy od 1 MARCA przez stronę: www.edk.org.pl – REJON ŚREM.

   Ekstremalna Droga Krzyżowa to wyzwanie, do przejścia 42,2 km, w nocy, podczas której Rozważamy Stacje Drogi Krzyżowej, w samotności, milczeniu, w skupieniu, trudzie pokonywania przeszkód oraz swoich słabości, tak by móc osiągnąć cel jakim jest indywidualne SPOTKANIE Z BOGIEM i dokonać zmiany w swoim życiu.

Nie warto żyć normalnie, warto żyć ekstremalnie.

Już dziś zapraszamy do udziału w wielkim przeżyciu Drogi Krzyżowej. Zespół rejonowy EDK Śrem.

EDK

 


Odpust Parafialny ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego  w Gogolewie 17 i 18 września 2016 r.

plakat

 17 Września-dzień pielgrzyma.

  Tradycyjnie jak co roku z kościoła św. Antoniego wyruszyła piesza pielgrzymka w której udział wzięło około 160 osób. W tym roku organizatorzy przygotowali ‘’MIĘDZY PARAFIALNY RAJD ROWEROWY’’ do Gogolewa, który składał się z 5 tras: ze Śremu, Książa, Kolniczek, Chociczy, Solca, a wzięło w nim udział prawie 100 rowerzystów. Do Gogolewa przybyły  również pielgrzymki autokarowa ze Śremu i Wieszczyczyna. Wszyscy pielgrzymi spotkali się przy świetlicy wiejskiej, potem  udali  się nad Warte by powitać  Krzyż, który przypłynął z Mariny Śrem statkiem Wiesława Winieckiego z rodziną oraz towarzyszyły mu statki Marka Wyrzykiewicza i Tadeusza Konarkowskiego z rodzinami. Procesyjnie Krzyż został przeniesiony do kościoła, gdzie odbyła się Msza św. pod przewodnictwem ks. proboszcza Pawła Morasz z Wieszczyczyna. W czasie Mszy św. dzieci przedstawiły krótki zarys historii dotyczący 1050-lecia Chrztu Polski. Po Eucharystii pielgrzymi udali się na boisko przy świetlicy wiejskiej, aby wspólnie biesiadować przy kiełbasce z grilla, chlebie ze smalcem czy dobrym placku. Można też było obejrzeć wystawę fotograficzną Gogolewa i wysłuchać historii Kościoła, którą przedstawił p. Paweł Walkowiak.

18 Września-Suma odpustowa.

  W tym dniu odprawione zostały dwie Msze św. Pierwsza o godz. 9:30 dla starszych i chorych oraz  Suma odpustowa o godz. 12:00 pod przewodnictwem ks. prof. Janusza Nawrota. Po Mszy św. wierni udali się z procesją Eucharystyczną dookoła kościoła, a na zakończenie oddali cześć krzyżowi poprzez jego ucałowanie.

Tekst, zdjęcia: Ł.M.,M.K.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy w przyszłym roku.


Zdjęcia z pierwszego dnia pielgrzymowania

 Zdjęcia z drugiego dnia – suma odpustowa


Odpust Parafialny ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego  w Gogolewie 12 i 13 września 2015 r.

plakat


 Tradycyjnie tegoroczne obchody odpustowe ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego w Gogolewie, trwały dwa dni.

    Pierwszy dzień odpustowy, sobota 12.09.2015r. przeznaczony był dla pielgrzymów pieszych, rowerowych i zmotoryzowanych. Jak co roku wyruszyła piesza pielgrzymka z kościoła św. Antoniego z Książa do kościoła w Gogolewie. Do Gogolewa przybyli również pielgrzymi rowerowi ze Śremu i Solca, oraz zmotoryzowani. W tym roku wprowadzenie Krzyża Świętego rozpoczęło się od Kapliczki  Jana Nepomucena, który jest patronem ludzi podróżujących. Msza odpustowa rozpoczęła się o godz. 11.00, poprzedzona refleksją o Krzyżu Chrystusowym, przedstawiona przez dzieci Szkoły Podstawowej z Książa. Po Mszy św. wszyscy pielgrzymi udali się na biesiadę przygotowaną przez parafian Gogolewa, która odbyła się przy świetlicy wiejskiej. Przy kawie, placku, kiełbasce z grilla, czy pajdzie chleba ze smalcem, można było posłuchać koncertu orkiestry dętej OSP z Książa oraz piosenek w wykonaniu zespołu gitarowego.

   W niedzielę 13.09.2015r. zostały odprawione dwie Mszy św. o godzinie 9.30 dla chorych oraz o godzinie 12.00 odbyła się Uroczysta Suma odpustowa z procesją eucharystyczną, którą odprawił   ks. kanonik Jan Glapiak Diecezjalny Moderator Żywego Różańca. W kazaniu ks. kanonik na podstawie swojego życiorysu wskazał na bardzo ważne znaczenie Krzyża Świętego oraz modlitwy Różańca Świętego w życiu każdego człowieka. Po zakończonej Sumie odpustowej i procesji eucharystycznej, wierni ucałowali Krzyż Święty.

     Ksiądz proboszcz dziękuje parafianom z Gogolewa za przygotowanie kościoła na uroczystość odpustową oraz za obsługę w kościele i podczas biesiady. Radzie Duszpasterskiej i Ekonomicznej z Książa za pomoc przy planowaniu i organizacji odpustu. Księżą, całej obsłudze liturgicznej oraz panu organiście i chórkowi za ubogacenie Sumy odpustowej, orkiestrze OSP z Książa i zespołowi gitarowemu z Mórki za koncerty. Podziękowania dla Policji i Straży Pożarnej z Książa za utrzymanie porządku podczas pielgrzymki. Wszystkim pielgrzymom pieszym, rowerowym i zmotoryzowanym.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy w przyszłym roku.

 

Tekst, zdjęcia:M.K.

 


Zdjęcia z pierwszego dnia pielgrzymowania

Zdjęcia z drugiego dnia – suma odpustowa

 


Odpust Parafialny ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego  w Gogolewie 13 i 14 września 2014 r.

plakat


      W dniach 13 i 14 września 2014r. odbył się dwudniowy odpust Podwyższenia Krzyża Świętego w Gogolewie.

      Uroczystości  odpustowe rozpoczęto w sobotę pieszą pielgrzymką  z kościoła św. Antoniego do kościoła w Gogolewie. Przy akompaniamencie gitar pątnicy w liczbie ok.90 osób wielbili Boga pieśnią i modlitwą przedstawiając Panu swoje prośby i dziękczynienia. Do Gogolewa przybyli również pielgrzymi rowerowi  z Solca i Śremu, którzy wraz z pielgrzymami z Książa  udali się nad Wartę ,aby powitać pątników którzy przypłynęli  na uroczystości odpustowe statkami, wraz z krzyżem. Ksiądz Andrzej  Wujek  odebrał od pielgrzymów symboliczny  krzyż, który jak głosi legenda przypłynął  do Gogolewa  Wartą . Pielgrzymi zgromadzeni  nad Wartą wraz z orkiestrą dętą OSP z Książa, odprowadzili krzyż do kościoła, gdzie wspólnie uczestniczyli  we Mszy św. Na początku Mszy św. pan Paweł Walkowiak przedstawił krótki rys historyczny dotyczący tradycji odpustowych Podwyższenia Krzyża w Gogolewie . Po Mszy św. wszyscy pielgrzymi udali się na biesiadę przygotowaną przez  parafian Gogolewa . Przy kawie, placku, kiełbasce z grilla czy pajdzie chleba ze smalcem , można było posłuchać koncertu orkiestry dętej OSP z Książa oraz piosenek w wykonaniu zespołu gitarowego .  Pan Bogdan Kaczmarek z żoną przygotował wystawę z okazji 100-lecia Kościoła św. Antoniego Padewskiego, która cieszyła się wielkim zainteresowaniem wśród pielgrzymów . W  sobotnich obchodach odpustowych uczestniczyło około 400 pielgrzymów, którzy w atmosferze rodzinnej oddali cześć Krzyżowi . Szczególne podziękowania składamy wodniakom z klubu ”Marina” ze Śremu. W pielgrzymce uczestniczyły następujące statki: ”HAZA” Henryka, Zdzisław Adamscy ( na tym statku przypłynął krzyż), ”SAGA” Maria Wiesław Winieccy, ”CARMEN” Krystyna Tomasz Kocemba, łódź motorowa ”BARBAROSSA” Barbara, Włodzimierz Kręcicki oraz statek ”Bajka” z pielgrzymami.

     W niedziele zostały odprawione dwie Msze św. o godz.9:30 dla chorych oraz o godz.12:00. Odbyła się Uroczysta Suma odpustowa z procesją eucharystyczną, którą odprawił ks. dziekan kanonik Roman Grocholski. Uroczystość uświetnił swoim śpiewem chór Consensus z Książa Wlkp. oraz zespoły młodzieżowe, młodszy i starszy działające przy kościele św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.   Po zakończonej sumie odpustowej, wierni ucałowali Krzyż Święty.  Na zewnątrz przy kościele  przedstawiono wystawę z okazji 100-lecia Kościoła św. Antoniego Padewskiego W Książu Wlkp. która podobnie jak w sobotę cieszyła się wielkim zainteresowaniem wśród wiernych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom  i zapraszamy w przyszłym roku.

Tekst, zdjęcia: Ł.M.,M.K.


Zdjęcia z pierwszego dnia pielgrzymowania

Zdjęcia z drugiego dnia – suma odpustowa