Dnia 23 mają 2018 roku z inicjatywy Pana Pawła Walkowiaka przy wsparciu finansowym że strony burmistrza Książa Wielkopolskiego posadowiona została przy starej szkole tablica informacyjna o wsi. Ma ona na celu krótkie przybliżenie, odwiedzającym wieś turystom, historii kościoła i dworu.