Dnia 23 mają 2018 roku została oddana do użytku mieszkańców wsi, gminy i turystów Gogolewska Przystań. Powstała ona z inicjatywy Pana Pawła Walkowiaka oraz Pana Andrzeja Słabikowskiego, przy wsparciu finansowym że strony burmistrza Książa Wielkopolskiego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu „Promowanie naturalnych walorów przyrodniczych i turystycznych Gogolewa poprzez wyposażenie terenu rekreacyjnego w tablice edukacyjne i urządzenia małej architektury„, który w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” zajął wysokie 5 miejsce.

Na terenie na przeciwko starej szkoły został utworzony ogrodzony plac, na którym znajduje się zadaszona wiata z miejscami do siedzenia, miejsce na ognisko, ławy piknikowe, miejsca postojowe dla rowerów oraz tablice informacyjne, a także gry przyrodnicze dla dzieci. Powyższa inicjatywa ma celu umożliwienie zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców wsi i gminy oraz umilenie pobytu odwiedzającym wieś turystom.

Zobacz więcej:

https://www.wow.umww.pl/aktualnosci/pieknieje-wielkopolska-wies-mamy-wyniki-viii-edycji/

http://www.tydzien.net.pl/asp/_drukuj.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=180&dzialy=1,19,61,62,63,7715&akcja=artykul&artykul=9671

http://www.ksiaz-wlkp.pl/?nid=2429

 Autorem zdjęć jest Jarosław Sobkowiak