GALERIA

 

 

  W piątek 11 września w Bibliotece Publicznej Gminy Książ Wielkopolski odbył się wernisaż wystawy, która prezentuje efekty pleneru „FotoGogolewo 2015 – Fotogeniczna Prowincja”, który odbył się 25 i 26 kwietnia 2015 roku w Gogolewie.

   Na wernisaż w bibliotece przybyła spora grupa, około 40 osób. Z zaciekawieniem obejrzeli oni zdjęcia, które wyeksponowane zostały w holu Urzędu Miejskiego w Książu. Spotkanie otworzyła Marlena Grewling, która przedstawiły autorów zdjęć, przypomniała przebieg pleneru oraz podziękowała osobom i instytucjom, które przyczyniły się do jego przeprowadzenia oraz wydrukowania katalogu. M. Grewling dziękowała m.in. Centrum Kultury Książ Wielkopolski, Dorocie Jańczak, Pawłowi Walkowiakowi oraz mieszkańcom Gogolewa, których kilku dotarło na wernisaż.

  Wśród osób, którym należało się szczególne podziękowania był, również obecny na piątkowym spotkaniu, Jarosław Sobkowiak z Dworku nad Wartą w Gogolewie, który wspomógł finansowo wydanie katalogu. J. Sobkowiak, wraz z M. Grewling, wręczyli wyróżnienia nagrodzonym fotografom. J. Sobkowiak i P. Walkowiak pochwalili pomysł pleneru w Gogolewie i jego realizację, a M. Grewling otrzymała zasłużone brawa.

  Efektem pleneru jest również pięknie wydany album – katalog zdjęć, które powstały podczas pleneru. Prezentuje on wybrane zdjęcia 14 fotografów, którzy uczestniczyli w plenerze. Są to: Michał Bachorz, Jerzy Faustman, Dariusz Foetke, Marlena Grewling, Aleksandra Grześkowiak, Irena Krzeszewska, Piotr Nowak, Piotr Pieczykolan, Grażyna Piechocka, Arkadiusz Rychlewski, Michał Skweres, Karol Szymkowiak, Piotr Zarówny i Marek Żarnowski. Katalog opracowała Marlena Grewling, a jego skład to dzieło Małgorzaty Porażewskiej.

  Piątkowe spotkanie w bibliotece miało bogaty program. Poza wernisażem wystawy i promocją katalogu ze zdjęciami Gogolewa, zebrani wzięli udział w spotkaniu autorskim z dziennikarzem, poetą, fotografem, wykładowcą akademickim oraz znawcą fotografii wielkopolskiej Krzysztofem Szymoniakiem. Przywiózł on do Książa swoją najnowszą książkę „Fotografioły 3. O czym jest fotografia?”. W rozmowie z redaktorem Jarosławem Krzeminskim z „Gazety Średzkiej” mówił on m.in. o kondycji prowincjonalnych środowisk fotograficznych w Wielkopolsce oraz o pojęciu amatorszczyzny w fotografii. W rozmowie nie zabrakło ciepłych słów o plenerze w Gogolowie i prezentowanej wystawie zdjęć. Zdaniem K. Szymoniaka w każdym środowisku lokalnym powstają działania artystyczne wokół osoby zaangażowanej, która swoją energią promieniuje na środowisko i skłania je do działania. Tak jest z fotografią w w dużych ośrodkach (takich jak Konin, czy Koło), średnich (Września, Trzcianka i Oborniki), ale także niewielkich jak Książ, gdzie motorem napędowym jest M. Grewling. K. Szymoniak, który doskonale zna działalność fotografów w całej Wielkopolsce, podkreślił, że plener fotograficzny w Książu to jasny punkt na fotograficznej mapie Wielkopolski, a wsparcie wszystkich instytucji i osób, które przyczyniły się do jego przeprowadzenia i powstania katalogu to wzór do naśladowania.

  Książka K. Szymoniaka cieszyła się wielkim powodzeniem wśród uczestników spotkania. Autor sprzedał wszystkie przywiezione egzemplarze, a niewątpliwie zachętą do jej zakupienia był rozdział o twórczości M. Grewling.

  Po spotkaniu autorskim zebrani obejrzeli jeszcze nowelę filmową „Czego nie wie nikt”.

Jarosław Krzemiński