W duchu roztropności i odpowiedzialności, stosując się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia, rezygnujemy w tym roku z Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w dotychczasowej formie i terminie. Ekstremalną Drogę krzyżową można będzie odprawić indywidualnie w dowolnej formie i czasie, po ustaniu zagrożenia zakażenia się wirusem. Będzie można skorzystać z całorocznych tras Ekstremalnych, pobierając opis drogi, mapkę oraz rozważania tegorocznej Drogi Przebaczenia, ze strony edk.org.pl.


Pamiętajmy, że EDK to przede wszystkim droga duchowej pracy nad sobą.
Zachęcamy w tym trudnym czasie dla nas wszystkich, do modlitwy o ustąpienie pandemii wirusa, o siłę i zdrowie dla tych, co zmagają się z zakażeniem, za ich rodziny, za personel medyczny. Ufamy, że wyjdziemy z tego razem, silniejsi.

Życzymy zdrowia i Bożej opieki, rejonowy zespół Ekstremalnej Drogi Krzyżowej Śrem.

Odpust ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego

Drugiego dnia kościół w Gogolewie obchodził swoje 240 lecie istnienie. Mszę św. o godz. 12:00 odprawił i homilie wygłosił ks. abp. Stanisław Gądecki. Podczas Eucharystii, ks. Arcybiskup poświęcił nowy Krzyż Wotywny oraz małe krzyże, które otrzymali parafianie Gogolewa. Krzyż ten nazwany Krzyżem Pielgrzyma został wykonany z drewna – czarny dąb, wydobytego z wałów obronnych grodu Mieszka I z X w. na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w 2016r. Gwoździe znajdujące się na krzyżu wykonano z drewna oliwnego przywiezionego z Jerozolimy. Pamiątką którą otrzymał ks. Arcybiskup był krzyż wykonany również z tego drewna, natomiast pasyjka została w całości wykonana z drzewa oliwnego. Po Mszy św. ks. abp. Stanisław Gądecki oraz zaproszeni goście udali się do pobliskiego Dworku na wspólny obiad.

 

(ZDJĘCIA Z DRUGIGO DNIA)

Odpust ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego

21 wrzesień 2019r. – Dzień pielgrzyma.

Pierwszy dzień dwudniowego odpustu ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego w Gogolewie, to dzień pielgrzyma. Tego dnia parafianie św. Antoniego i św. Mikołaja z Książa, a także z Gogolewa przy akompaniamencie gitary i ukulele ze śpiewem i modlitwą na ustach pod przewodnictwem ks. Andrzeja Wujka udali się z pieszą pielgrzymką do Gogolewa. Nad bezpieczeństwem pielgrzymów czuwali strażacy z OSP w Książu oraz policja.

Następni pielgrzymi przybyli ze Śremu, którzy pokonali pieszo ponad 20- sto kilometrowy odcinek drogi. Tradycyjnie już od kilku lat przybywają pielgrzymi: rowerami, autokarami, samochodami jak również płyną kajakami. Wszyscy pielgrzymi gromadzą się nad Warta i oczekują na krzyż, który zgodnie z legendą płynie od strony Śremu. Kapłani procesyjnie niosą krzyż do kościoła, po czym wszyscy zgromadzeni biorą udział we Mszy św., która kończy się adoracją krzyża.

Na początku Eucharystii dzieci ze Szkoły Podstawowej z Książa przedstawiły montaż słowno-muzyczny dotyczący 240 lecia Kościoła w Gogolewie. Po Mszy św. pielgrzymi udali się na plac przy szkole, aby wspólnie biesiadować przy kiełbasce z grilla, pajdzie chleba ze smalcem i ogórkiem, a także kawie i placku. Dodatkową atrakcją, dzięki uprzejmości właściciela Dworu Gogolewo, Pana Jarka Sobkowiaka była wystawa starych samochodów.

(ZDJĘCIA Z PIERWSZEGO DNIA)

 

 

Tegoroczna edycja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej 2019r. w rejonie Śrem, której myślą przewodnią był KOŚCIÓŁ XXI, przechodzi już do historii ale pozostają przeżycia duchowe, świadectwa pątników i wspomnienia.

Z piątku 12.04.2019r. na sobotę 13.04.2019r., odbyła się po raz 3 w naszym Śremskim rejonie, a już 11 w kraju Ekstremalna Droga Krzyżowa. Rozpoczęła się Mszą św. o godz. 20.00 w kościele Mądrości Bożej w Śremie, którą odprawił ks. proboszcz Mariusz Matecki. W historii rejonowej EDK uczestnicy usłyszeli jedno z najkrótszych kazań – jedno zdanie, ale jak wymowne: „Ta noc da wam Moc!”.

Na zakończenie Mszy św. ks. proboszcz poświęcił krzyże, które uczestnicy zabrali w drogę, a następnie każdy z uczestników otrzymał indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Uczestnicy EDK wyruszyli na trasy:

Czerwoną Podwyższenia Krzyża Świętego” Śrem – Gogolewo, do pokonania mieli 43 km, oraz „Zieloną Podwyższenia Krzyża Świętego” Wieszczyczyn – Gogolewo, 33 km.

Po dojściu do kościoła w Gogolewie od godz. 7.15 do 8.15, co 15 min., udzielana była Komunia Święta. Pątnicy mogli też skorzystać z sakramentu pojednania.

Po zakończonej EDK w kościele, na uczestników w świetlicy wiejskiej czekał poczęstunek, przygotowany jak zawsze przez gościnnych parafian Gogolewa.

Statystyka uczestników:

1.Zapisanych uczestników przez panel + dopisanych było 262 osoby.

2.Nie wstawiło się 20 osób.

3.Drogę podjęło 242 osoby.

4.Do Gogolewa dotarło 230 osób.

5.W tym roku najmłodsze uczestniczki miały zaledwie 10 lat, a najstarszy uczestnik 63 lata.

6.Na EDK wyruszył z nami jeden ekstremalny ksiądz.

To naprawdę było wielkie wsparcie duchowe w drodze, wiedząc że idzie z nami.

Bóg zapłać wszystkim uczestnikom za podjęcie wyzwania i wytrwałość w dojściu do celu. Bóg zapłać księżą, szafarzom i wiernym, za modlitwę podczas czuwania, posługę oraz odprawione parafialne Drogi Krzyżowe w naszej intencji. Bóg zapłać fundatorom którzy przekazali produkty do przygotowania posiłku oraz osobom które go przygotowały.

Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, rejon Śrem 2020 !!!

Która będzie wyjątkowa, chociażby z tego powodu że zaproponujemy nową EKSTREMALNĄ TRASĘ, dając możliwość pątnikom odkrywania nowych dróg do PANA.

Życzymy przez cały rok, podążania Drogą KOŚCIOŁA XXI !!!

Zespół Rejonowy Śrem Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.

 

NASZĄ REJONOWĄ EKSTREMALNĄ DROGĘ KRZYŻOWĄ  Śrem – Gogolewo  ROZPOCZNIEMY 12 KWIETNIA 2019r. od

Mszy św. w kościele pw. Mądrości Bożej w Śremie (Park Odlewnika) o godz.20.00, z poświęceniem Krzyży oraz na koniec z indywidualnym błogosławieństwem na drogę. Przed Mszą św., w salce parafialnej od godz. 19.00 – 20.00, oraz zaraz po jej zakończeniu, osoby które zadeklarują przejście EDK w Rejonie Śrem przez stronę, będą mogły nabyć całoroczny pakiet pamiątkowy: (rozważanie na rok 2019, opis trasy, opaska odblaskowa i opaska silikonowa).

Pierwsza trasa: Czerwona – Podwyższenia Krzyża Świętego: Śrem – Gogolewo – 43 km

Druga trasa: Zielona – Podwyższenia Krzyża Świętego: Wieszczyczyn – Gogolewo – 33 km.

Zakończenie w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gogolewie, 13 kwietnia 2019r.  

Wystawienie Krzyża św. – od 7.15 do 8.15, co 15 min. udzielana będzie Komunia Święta.

Możliwość skorzystania ze sakramentu pojednania.

Zapisy przez stronę: www.edk.org.pl – REJON ŚREM – od 6 marca do 4 kwietnia.

Ekstremalna Droga Krzyżowa to wyzwanie, do przejścia 43 km, w nocy, podczas której Rozważamy Stacje Drogi Krzyżowej, w samotności,      milczeniu, skupieniu, trudzie pokonywania przeszkód oraz swoich słabości, tak by móc osiągnąć cel jakim jest indywidualne SPOTKANIE Z BOGIEM i dokonać zmiany w swoim życiu na lepsze.

Zapraszamy do udziału w wielkim przeżyciu Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Zespół rejonowy EDK Śrem.

edk2019

Dwudniowy odpust ku czci Podwyższenia Krzyża w Gogolewie

Sobota 15 wrzesień – dzień pielgrzyma

Tradycyjnie od kilku lat sobota jest dniem pielgrzyma, w którym to dniu do Gogolewa przybywają wierni z okolicznych parafii, aby wspólnie uczestniczyć w pierwszym dniu odpustu ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego .
Rano o godz.8:30 parafianie z kościoła św. Antoniego i św. Mikołaja wyruszyli w pieszej pielgrzymce do Gogolewa. Do pielgrzymów dołączyli się również parafianie z parafii Podwyższenia Krzyża w Gogolewie. Podejmując trud pielgrzymowania   wspólnie modląc się  i śpiewając pątnicy ofiarowali Bogu swoje prośby i dziękczynienia. Na uroczystości odpustowe  przybyli również pielgrzymi rowerami, autokarami ,samochodami. Tradycją pielgrzymowania stał się  również spływ kajakowy z Nowego Miasta.
Wszyscy pielgrzymi zgromadzili się na wałach Warty, gdzie jak mówi legenda krzyż przypłynął właśnie tą rzeką. Ks. kanonik Marian Kieroń poświęcił krzyż ,który przypłyną statkiem z przystani Marina ze Śremu, po czym wszyscy udali się do kościoła ,aby wspólnie uczestniczyć we Mszy św. Na początku Mszy św. Młodzieżowe Kółko Teatralne ze Szkoły Podstawowej w Książu przedstawiło montaż słowno – muzyczny z okazji 100 – lecia Odzyskania Niepodległości „Polska – Ojczyzna i Krzyż”. Po Mszy św. pielgrzymi udali się na dalsze wspólne świętowanie ,czyli agape- przy kiełbasce z grilla , kawie ,placku i pajdzie chleba ze smalcem. W trakcie biesiadowania pielgrzymi mogli wysłuchać krótkiego zarysu historycznego kościoła wygłoszonego przez pana Pawła Walkowiaka.

W niedzielę odbyły się główne uroczystości związane z odpustem ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. Msza św. z udzieleniem sakramentu chorych odprawiona została o godz.9:30. Sumę odpustową wraz z procesją Eucharystyczną odprawił ks. mgr. Bartosz Strugarek o godz.12:00.

Nadwarciańska Pielgrzymka śladami Krzyża Świętego Śrem – Gogolewo

15 września 2018r. o godz. 5.40, członkowie naszej grupy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej Śrem, wyruszyli z przystani Marina Śrem ul. Nadbrzeżna, w pierwszą pieszą NADWARCIAŃSKĄ PIELGRZYMKĘ ŚLADAMI KRZYŻA ŚWIĘTEGO ŚREM – GOGOLEWO, na Odpust Podwyższenia Krzyża Świętego w Gogolewie nad Wartą.

Pielgrzymka prowadziła wśród przepięknej przyrody, wałem wzdłuż rzeki Warty, jej długość to 21,5 km, którą pokonaliśmy w 4,5 godz. Również nasi członkowie EDK wraz z ks. proboszczem Mariuszem Mateckim, brali liczny udział w spływie kajakowym z Nowego Miasta, pielgrzymce tramwajem wodnym i w pielgrzymce rowerowej ze Śremu.

Już dziś serdecznie zapraszam wszystkich członków EDK Śrem do licznego udziału w pielgrzymce za rok.

Marek Kmieciak

 

Dwudniowy odpust ku czci Podwyższenia Krzyża w Gogolewie 15-16.09.2018

 

Odpust_plakat 2018_edit

                                                                                                                                        Ekstremalnie dla Chrystusa

        Z piątku na sobotę 23/24.03.2018r., odbyła się po raz drugi w naszym śremskim rejonie, Ekstremalna Droga Krzyżowa. Rozpoczęła się Mszą św. o godzinie 20.00 w kościele pod wezwaniem Mądrości Bożej w Śremie. Na uroczystej Mszy św. zebrało się ponad 250 uczestników i sympatyków, Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.

       Mszę świętą koncelebrowali księża: proboszcz tej parafii – ks. Mariusz Matecki i ks. Stanisław Łopuszański – proboszcz parafii pod wezwaniem św. Marcina we Mchach, który wygłosił okolicznościowe Słowo Boże, dając świadectwo w słowie ale również w czynie jako uczestnik ubiegłorocznej i tegorocznej edycji EDK. Specjalne słowo wypowiedział lider śremskiej EDK Marek Kmieciak, który z radością oznajmił, iż w tym roku jest nas więcej. Dodał również wszystkim słów odwagi na drogę, oraz by żyć ekstremalnie dla Chrystusa i iść jak głosi tegoroczne hasło:”Drogą Pięknego Życia”. Zanim uczestnicy EDK wyruszyli w tę niezwykłą, pełną duchowych przeżyć drogę, zostały im poświęcone krzyże, które później ze sobą nieśli oraz otrzymali specjalne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. EDK to niezwykłe przeżycie i doświadczenie spotkania w opuszczeniu – samego Boga. Intencje jakie towarzyszyły uczestnikom były wypowiadane w modlitwie, rozważaniu, ale również poparte ogromnym poświęceniem, zmęczeniem, cierpieniem, a nawet łzami. Pierwsi pątnicy dotarli do Gogolowskiego kościoła pod wezwaniem Podwyższenie Krzyża Świętego, już po godzinie 5, a ostatni po 9. Tu nie liczył się czas, ale fakt przejścia tą drogą. Jeden z uczestników przeszedł drogę od Chwałkowa Kościelnego do Gogolewa ze skręconą kostką. Najmłodszy uczestnik śremskiej EDK miał 12 lat, a najstarszy 75. Wśród uczestników był kapłan i siostra zakonna. Przed kościołem uczestników witał p. Paweł Walkowiak, który każdemu kto ukończył EDK, wręczał folder opisujący historię Gogolewskiej świątyni. W kościele ks. proboszcz Andrzej Wujek i ks. kanonik Marian Kieroń, dali możliwość wiernym skorzystania z Sakramentu Pojednania oraz przyjęcia Komunii Świętej.

       Po zakończeniu EDK w świątyni, uczestnicy udali się do świetlicy wiejskiej, gdzie czekała na nich, kawa, herbata i kanapki przygotowane przez bardzo życzliwych i zatroskanych parafian z Gogolewa.

Marek Kmieciak

 

 

 

 


EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA: Śrem – Gogolewo odbędzie się 23 Marca 2018r.

Rozpoczęcie: Mszą św. w kościele pw. Mądrości Bożej w Śremie (Park Odlewnika) godz.20.00.

Zakończenie:W kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gogolewie.

Pierwsza trasa:

Czerwona – Podwyższenia Krzyża Świętego – Śrem – Gogolewo – 43 km

Druga trasa:

Zielona– Podwyższenia Krzyża Świętego – na wzór EDK – Wieszczyczyn – Gogolewo – 33 km.

Zapisy przez stronę: www.edk.org.pl – REJON ŚREM – od 16 lutego do 16 marca.

Ekstremalna Droga Krzyżowa to wyzwanie, do przejścia 43 km, w nocy, podczas której Rozważamy Stacje Drogi Krzyżowej, w samotności, milczeniu, w skupieniu, trudzie pokonywania przeszkód oraz swoich słabości, tak by móc osiągnąć cel jakim jest indywidualne SPOTKANIE Z BOGIEM i dokonać zmiany w swoim życiu.

Nie warto żyć normalnie, warto żyć ekstremalnie.

Zapraszamy do udziału w wielkim przeżyciu Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.

Zespół rejonowy EDK Śrem.

edk 2018Odpust Parafialny ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego  w Gogolewie 16 i 17 września 2017 r.

16 Września-dzień pielgrzyma.

      Tegoroczne obchody odpustowe ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego w Gogolewie, trwały dwa dni. Pierwszy dzień odpustowy w sobotę 16.09.2017r., to dzień pielgrzymów – pieszych, rowerowych, kajakowych i zmotoryzowanych. Szacunki mówią, że na odpust przybyło prawie 700 osób. Jak co roku wyszła także piesza pielgrzymka z kościoła p.w. Św. Antoniego Padewskiego z Książa Wielkopolskiego. Na miejsce przybyli również pielgrzymi na rowerach ze Śremu, Książa Wielkopolskiego, Chociczy i Solca. Autokarami dotarli także pątnicy ze Śremu i Wieszczyczyna. NOWOŚCIĄ w tym roku był spływ kajakowy rzeką Watrą z Nowego Miasta, w którym uczestniczyło prawie 90 pielgrzymów. Wszyscy opisani powyżej pątnicy zgromadzili się tłumnie nad brzegiem rzeki, aby powitać Krzyż, który przypłynął motorówkami z przystani Marina ze Śremu. W ten właśnie sposób kultywowana jest przez wiernych wielowiekowa tradycja, gdyż jak głosi legenda Krzyż trzykrotnie powracał, płynąc pod prąd Wartą właśnie ze Śremu i zatrzymywał się w zakolu rzeki. Zdarzenie to zostało przez naszych przodków odebrane jako znak od Boga i zmobilizowało ich do pobudowania właśnie w tym miejscu nowej świątyni. Według zapisów historycznych, po uderzeniu pioruna w 1777 roku spłonął poprzedni kościół, którego powstanie datowane jest na rok 1390. W przeciągu dwóch lat – w 1779 roku powstał nowy Dom Boży, który w swym kształcie, dzięki opiece parafian, przetrwał po dzień dzisiejszy. Ksiądz proboszcz Andrzej  Wujek odebrał od motorowodniaków Krzyż, który w asyście innych kapłanów i licznie przybyłych pielgrzymów, został w uroczystej procesji przeniesiony do kościoła.

      Msza odpustowa rozpoczęła się o godz. 11.00, poprzedzona refleksją z okazji 100-lecia objawień Matki Bożej Fatimskiej. Historia ta została opowiedziana w trakcie inscenizacji, zorganizowanej przez nauczycieli, w trakcie której w rolę pastuszków wcieliły się dzieci z Szkoły Podstawowej z Książa Wielkopolskiego.

     Dodatkową tegoroczną inicjatywą było wydanie dla przybyłych pielgrzymów folderu, który szczegółowo opisuje historię kościoła oraz parafialne miejsca sakralne – kapliczki i krzyże przydrożne, znajdujące się na terenie parafii.

      Po Mszy św. wszyscy pielgrzymi udali się wspólnie na biesiadę przygotowaną przez gościnnych mieszkańców Gogolewa, Świączynia i Zakrzewic, która odbyła się przy świetlicy wiejskiej, zlokalizowanej w starej szkole. Przy kawie i placku, pajdzie chleba ze smalcem oraz kiszonym ogórkiem bądź kiełbasce z grilla lub ogniska, można było miło spędzić czas, ciesząc się rozmową z innymi.

17 Września-Suma odpustowa.

       W niedzielę 17.09.2017r. zostały odprawione dwie Msze święte. Pierwsza w intencji chorych o godzinie 9.30, natomiast o godzinie 12.00 odbyła się Uroczysta Suma odpustowa z procesją eucharystyczną.

     Mszę św. odprawił ks. Ryszard Mikołajczak kapelan hospicjum, który w żarliwym kazaniu nawiązał  do znaczenia Krzyża Świętego w życiu każdego chrześcijanina. Po zakończonej Sumie odpustowej i procesji eucharystycznej, wierni z godnością oddawali hołd Jezusowi, całując Krzyż Święty.

     Ksiądz Proboszcz po sumie serdecznie podziękował wszystkim zaangażowanym parafianom  za przygotowanie kościoła na uroczystość odpustową oraz za posługę w kościele, a także za zorganizowanie wspaniałej biesiady dla licznie przybyłych pielgrzymów. Podziękowania otrzymała także:

  • Rada Duszpasterska z Książa Wielkopolskiego za pomoc przy planowaniu i organizacji odpustu;
  • przybyli na odpust kapłani za posługę dla wiernych;
  • cała obsługa liturgiczna oraz Pan organista, który wraz z chórkiem odpowiedzialny był za ubogacenie Sumy odpustowej;
  • Policja i Straż Pożarna za zabezpieczenie pielgrzymki pieszej oraz spływu kajakowego.

Ksiądz Proboszcz Andrzej Wujek nie zapomniał także o darczyńcach, dzięki wsparciu finansowemu których można było zakupić prowiant. Na końcu słowa podziękowania trafiły do licznie przybyłych pielgrzymów pieszych, rowerowych, zmotoryzowanych, a także tych którzy na uroczystości do Gogolewa dotarli szlakiem wodnym.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i serdecznie zapraszamy w przyszłym roku.


Zdjęcia z pierwszego dnia pielgrzymowania – 16 wrzesień 2017

Zdjęcia – Suma odpustowa – 17 wrzesień 2017 

 


Ekstremalnie dla Jezusa

 

                                                                                                      Ekstremalna Droga Krzyżowa 2017, rejon Śrem.

  Z piątku na sobotę 7/8.04.2017r. odbyła się Ekstremalna Droga Krzyżowa. Rozpoczęła się Mszą św. o godz. 20.00 w kościele Mądrości Bożej w Śremie. Podczas Mszy św. ks. proboszcz Mariusz Matecki poświęcił krzyże które później uczestnicy nieśli ze sobą, a w okolicznościowym słowie podkreślił uznanie dla wszystkich biorących udział w EDK, wspominając z czego tego wieczoru rezygnują, a co wybrali… „Wybraliście, ciemność, milczenie, opuszczenie, samotność, cierpienie… . Jesteście fantastyczni” – mówił ks. Mariusz. Bezpośrednio po Eucharystii każdy z uczestników otrzymał indywidualne błogosławieństwo Boże. Następnie uczestnicy wyruszyli na przygotowane trasy: Czerwoną, Śrem – Gogolewo do pokonania było 43 km, oraz Zieloną, Wieszczyczyn – Gogolewo 33 km, podczas pokonywania których czytali rozważania i rozmawiali z Bogiem. Droga nie była łatwa, prowadziła przez drogi polne, wioski, lasy. Jej początek był deszczowy, później pogoda była łagodna dla pątników. Na 2 trasy EDK z naszego Śremskiego rejonu wyruszyło: 206 uczestników. Ze Śremu: 162,  z Wieszczyczyna: 44. Udział kobiet to: 63%, natomiast mężczyźni stanowili: 37%. Najmłodszy uczestnik miał 14 lat, a najstarszy 74 lata. Celem każdego uczestnika był kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gogolewie. Po zakończonej Drodze Krzyżowej na wszystkich czekała gorąca kawa, herbata i kanapki, które zostały przygotowane przez parafian z Gogolewa. Na zakończenie EDK, ks. proboszcz Andrzej Wujek i ks. Jerzy odprawili Mszę św.

  Bóg zapłać wszystkim uczestnikom za podjęcie wyzwania i wytrwałość w dojściu do celu, kapłanom za odprawione Msze św., wiernym trwającym podczas adoracji za modlitwy w intencji uczestników, mieszkańcom Gogolewa za ciepłe przyjęcie i poczęstunek.
Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych do udziału i głębokiego przeżycia w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, rejon Śrem 2018.

Zespół Rejonowy Śrem Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.

 

 

 


Ekstremalna Droga Krzyżowa  7.04.2017

srem1

 

 

   Ogłoszenie: Rejonowego Zespołu Ekstremalnej Drogi Krzyżowej Śrem.

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA: Śrem – Gogolewo odbędzie się 7 kwietnia 2017r.

Rozpoczęcie: Mszą św. w kościele pw. Mądrości Bożej w Śremie  (Park Odlewnika) godz.20.00.

Zakończenie: Mszą św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gogolewie godz.8.00.

Pierwsza trasa Czerwona: Śrem – Gogolewo 42,2 km.

Druga trasa Zielona, na wzór EDK: Wieszczyczyn – Gogolewo 32,9 km.

Zapisy od 1 MARCA przez stronę: www.edk.org.pl – REJON ŚREM.

   Ekstremalna Droga Krzyżowa to wyzwanie, do przejścia 42,2 km, w nocy, podczas której Rozważamy Stacje Drogi Krzyżowej, w samotności, milczeniu, w skupieniu, trudzie pokonywania przeszkód oraz swoich słabości, tak by móc osiągnąć cel jakim jest indywidualne SPOTKANIE Z BOGIEM i dokonać zmiany w swoim życiu.

Nie warto żyć normalnie, warto żyć ekstremalnie.

Już dziś zapraszamy do udziału w wielkim przeżyciu Drogi Krzyżowej. Zespół rejonowy EDK Śrem.

EDK

 


Odpust Parafialny ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego  w Gogolewie 17 i 18 września 2016 r.

plakat

 17 Września-dzień pielgrzyma.

  Tradycyjnie jak co roku z kościoła św. Antoniego wyruszyła piesza pielgrzymka w której udział wzięło około 160 osób. W tym roku organizatorzy przygotowali ‘’MIĘDZY PARAFIALNY RAJD ROWEROWY’’ do Gogolewa, który składał się z 5 tras: ze Śremu, Książa, Kolniczek, Chociczy, Solca, a wzięło w nim udział prawie 100 rowerzystów. Do Gogolewa przybyły  również pielgrzymki autokarowa ze Śremu i Wieszczyczyna. Wszyscy pielgrzymi spotkali się przy świetlicy wiejskiej, potem  udali  się nad Warte by powitać  Krzyż, który przypłynął z Mariny Śrem statkiem Wiesława Winieckiego z rodziną oraz towarzyszyły mu statki Marka Wyrzykiewicza i Tadeusza Konarkowskiego z rodzinami. Procesyjnie Krzyż został przeniesiony do kościoła, gdzie odbyła się Msza św. pod przewodnictwem ks. proboszcza Pawła Morasz z Wieszczyczyna. W czasie Mszy św. dzieci przedstawiły krótki zarys historii dotyczący 1050-lecia Chrztu Polski. Po Eucharystii pielgrzymi udali się na boisko przy świetlicy wiejskiej, aby wspólnie biesiadować przy kiełbasce z grilla, chlebie ze smalcem czy dobrym placku. Można też było obejrzeć wystawę fotograficzną Gogolewa i wysłuchać historii Kościoła, którą przedstawił p. Paweł Walkowiak.

18 Września-Suma odpustowa.

  W tym dniu odprawione zostały dwie Msze św. Pierwsza o godz. 9:30 dla starszych i chorych oraz  Suma odpustowa o godz. 12:00 pod przewodnictwem ks. prof. Janusza Nawrota. Po Mszy św. wierni udali się z procesją Eucharystyczną dookoła kościoła, a na zakończenie oddali cześć krzyżowi poprzez jego ucałowanie.

Tekst, zdjęcia: Ł.M.,M.K.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy w przyszłym roku.


Zdjęcia z pierwszego dnia pielgrzymowania

 Zdjęcia z drugiego dnia – suma odpustowa


Odpust Parafialny ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego  w Gogolewie 12 i 13 września 2015 r.

plakat


 Tradycyjnie tegoroczne obchody odpustowe ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego w Gogolewie, trwały dwa dni.

    Pierwszy dzień odpustowy, sobota 12.09.2015r. przeznaczony był dla pielgrzymów pieszych, rowerowych i zmotoryzowanych. Jak co roku wyruszyła piesza pielgrzymka z kościoła św. Antoniego z Książa do kościoła w Gogolewie. Do Gogolewa przybyli również pielgrzymi rowerowi ze Śremu i Solca, oraz zmotoryzowani. W tym roku wprowadzenie Krzyża Świętego rozpoczęło się od Kapliczki  Jana Nepomucena, który jest patronem ludzi podróżujących. Msza odpustowa rozpoczęła się o godz. 11.00, poprzedzona refleksją o Krzyżu Chrystusowym, przedstawiona przez dzieci Szkoły Podstawowej z Książa. Po Mszy św. wszyscy pielgrzymi udali się na biesiadę przygotowaną przez parafian Gogolewa, która odbyła się przy świetlicy wiejskiej. Przy kawie, placku, kiełbasce z grilla, czy pajdzie chleba ze smalcem, można było posłuchać koncertu orkiestry dętej OSP z Książa oraz piosenek w wykonaniu zespołu gitarowego.

   W niedzielę 13.09.2015r. zostały odprawione dwie Mszy św. o godzinie 9.30 dla chorych oraz o godzinie 12.00 odbyła się Uroczysta Suma odpustowa z procesją eucharystyczną, którą odprawił   ks. kanonik Jan Glapiak Diecezjalny Moderator Żywego Różańca. W kazaniu ks. kanonik na podstawie swojego życiorysu wskazał na bardzo ważne znaczenie Krzyża Świętego oraz modlitwy Różańca Świętego w życiu każdego człowieka. Po zakończonej Sumie odpustowej i procesji eucharystycznej, wierni ucałowali Krzyż Święty.

     Ksiądz proboszcz dziękuje parafianom z Gogolewa za przygotowanie kościoła na uroczystość odpustową oraz za obsługę w kościele i podczas biesiady. Radzie Duszpasterskiej i Ekonomicznej z Książa za pomoc przy planowaniu i organizacji odpustu. Księżą, całej obsłudze liturgicznej oraz panu organiście i chórkowi za ubogacenie Sumy odpustowej, orkiestrze OSP z Książa i zespołowi gitarowemu z Mórki za koncerty. Podziękowania dla Policji i Straży Pożarnej z Książa za utrzymanie porządku podczas pielgrzymki. Wszystkim pielgrzymom pieszym, rowerowym i zmotoryzowanym.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy w przyszłym roku.

 

Tekst, zdjęcia:M.K.

 


Zdjęcia z pierwszego dnia pielgrzymowania

Zdjęcia z drugiego dnia – suma odpustowa

 


Odpust Parafialny ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego  w Gogolewie 13 i 14 września 2014 r.

plakat


      W dniach 13 i 14 września 2014r. odbył się dwudniowy odpust Podwyższenia Krzyża Świętego w Gogolewie.

      Uroczystości  odpustowe rozpoczęto w sobotę pieszą pielgrzymką  z kościoła św. Antoniego do kościoła w Gogolewie. Przy akompaniamencie gitar pątnicy w liczbie ok.90 osób wielbili Boga pieśnią i modlitwą przedstawiając Panu swoje prośby i dziękczynienia. Do Gogolewa przybyli również pielgrzymi rowerowi  z Solca i Śremu, którzy wraz z pielgrzymami z Książa  udali się nad Wartę ,aby powitać pątników którzy przypłynęli  na uroczystości odpustowe statkami, wraz z krzyżem. Ksiądz Andrzej  Wujek  odebrał od pielgrzymów symboliczny  krzyż, który jak głosi legenda przypłynął  do Gogolewa  Wartą . Pielgrzymi zgromadzeni  nad Wartą wraz z orkiestrą dętą OSP z Książa, odprowadzili krzyż do kościoła, gdzie wspólnie uczestniczyli  we Mszy św. Na początku Mszy św. pan Paweł Walkowiak przedstawił krótki rys historyczny dotyczący tradycji odpustowych Podwyższenia Krzyża w Gogolewie . Po Mszy św. wszyscy pielgrzymi udali się na biesiadę przygotowaną przez  parafian Gogolewa . Przy kawie, placku, kiełbasce z grilla czy pajdzie chleba ze smalcem , można było posłuchać koncertu orkiestry dętej OSP z Książa oraz piosenek w wykonaniu zespołu gitarowego .  Pan Bogdan Kaczmarek z żoną przygotował wystawę z okazji 100-lecia Kościoła św. Antoniego Padewskiego, która cieszyła się wielkim zainteresowaniem wśród pielgrzymów . W  sobotnich obchodach odpustowych uczestniczyło około 400 pielgrzymów, którzy w atmosferze rodzinnej oddali cześć Krzyżowi . Szczególne podziękowania składamy wodniakom z klubu ”Marina” ze Śremu. W pielgrzymce uczestniczyły następujące statki: ”HAZA” Henryka, Zdzisław Adamscy ( na tym statku przypłynął krzyż), ”SAGA” Maria Wiesław Winieccy, ”CARMEN” Krystyna Tomasz Kocemba, łódź motorowa ”BARBAROSSA” Barbara, Włodzimierz Kręcicki oraz statek ”Bajka” z pielgrzymami.

     W niedziele zostały odprawione dwie Msze św. o godz.9:30 dla chorych oraz o godz.12:00. Odbyła się Uroczysta Suma odpustowa z procesją eucharystyczną, którą odprawił ks. dziekan kanonik Roman Grocholski. Uroczystość uświetnił swoim śpiewem chór Consensus z Książa Wlkp. oraz zespoły młodzieżowe, młodszy i starszy działające przy kościele św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.   Po zakończonej sumie odpustowej, wierni ucałowali Krzyż Święty.  Na zewnątrz przy kościele  przedstawiono wystawę z okazji 100-lecia Kościoła św. Antoniego Padewskiego W Książu Wlkp. która podobnie jak w sobotę cieszyła się wielkim zainteresowaniem wśród wiernych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom  i zapraszamy w przyszłym roku.

Tekst, zdjęcia: Ł.M.,M.K.


Zdjęcia z pierwszego dnia pielgrzymowania

Zdjęcia z drugiego dnia – suma odpustowa